Редакционен съвет

1. Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова – главен редактор
2. Доц. д-р Любомир Иванов – зам.главен редактор
3. Проф. д-р Теодора Димитрова
4. Доц. д-р Венцислав Василев
5. Доц. д-р Любка Илиева
6. Доц. д-р Венцислав Вечев
7. Доц. д-р Здравко Любенов

Международен съвет

1. Проф. д-р Елена Маркина, Финансов университет при Правителството на Руската федерация, Москва (Русия)
2. Проф. д-р Николае Панеа, Университет в Крайова, Крайова (Румъния)
3. Доц. д-р Анисоара Дуика, Университет Валахия, Търговище (Румъния)
4. Д-р Рейчъл Маритц, Претория, Южна Африка

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Антоанета Христова
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Стилов редактор на английски език: ст. преп. Радка Василева

-